Name

Åsa Falkenbert

About

Jag har en ateljé på Södermalm i Stockholm som jag delar med sju andra keramiker. Jag arbetar nästan uteslutande vid drejskivan och mestadels med bruksgods. Leran jag använder är en tysk lergodslera som är rödfärgad i skärven. Inspiration finner jag i såväl äldre keramik som i dagens formvärld.

Utbildning
Nyckelviksskolan 1986-1987
Rönnowska skolan, Keramisk tillverkning 1987
Virginska skolan, keramiskt konshantverk 1990-1991
Konstfack, specialkurs, glasyrteori 1995
Konstfack, specialkurs, rakukakel 1990
Keramikskolan i Lidköping, specialkurser 2003

Utställningar i urval
Mölle konsthall, Skåne 1990
Öster om Ån, Uppsala 1995
Bollnäs konsthall 1996 (samlingsutställning från Öster om Ån)
Järfälla konsthall 1997, "34 från Järfälla", samlingsutställning
Öster om Ån, Uppsala 1998
Fresenius Kabi i Uppsala 2001
125-kvadrat, Stockholm 2002
Kaolin, Stockholm 2010, Tema kopp, samlingsutställning

Arbeten och offentlig utsmyckning
Höganäs Keramik AB 1988, arbetat som uppvisningsdrejare
Deltagit i en konstnärlig utsmyckning av Lindesbergs lasarett
Som offentligt uppdrag för Järfälla kulturförvaltning drejar jag repliken "Koffsan"-skålen vars original hittades vid arkeologiska utgrävningar av ett 1700-tals värdshus på ön Koffsan i Mälaren
Arbetat sedan 1992 och fram till 2005 på Keramikexperterna i Stockholms som säljare och rådgivare

Medlem i
Kaolin, Stockholm
Öster om Ån, Uppsala
KHVC - Konsthantverkscentrum
BUS - Bildkonst Upphovsrätt i Sverige

Inköp konstföreningar
Handelsbanken 2011
Kammarkollegiet 2011
Previas konstförening 2012
Astra Zeneca 2013
Huddinge sjukhus konstförening 2013

Specialties

  • Dekaler
  • keramik
  • konsthantverk

Skills

  • Drejning
  • Screentryck
  • Dekaler